Usluge

  • Home
  • Usluge
  • Održavanje

Održavanje

Održavanje elektro instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu sa važećim propisima mora biti takvo da se tokom izvođenja očuvaju tehnička svojstva elektro instalacije i ispune zahtevi određeni projektom i propisima u skladu sa kojima je instalacija izvedena.
Održavanje elektro instalacija podrazumeva:

  • Periodične preglede elektro instalacije;
  • Hitne preglede elektro instalacija nakon hitne situacije ili na zahtev inspekcije;
  • Izvođenje radova kojima se elektro instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom.

Ispunjavanje propisanih uslova održavanja elektro instalacije dokumentuje se i izvodi u skladu sa važećim propisima i praćenjem funkcija i dotrajalosti proizvoda. Nakon pregleda ili intervencije izrađuje se:

  • Zapisnik (izveštaj) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektro instalacije;
  • Evidencija radova na održavanju.

Jedna od usluga koju možemo pružiti klijentima je sklapanje ugovora o održavanju elektro instalacija. Preventivni pregledi bi se vršili prema potrebi klijenta, dok je odaziv za hitne intervencije kraći od 120 minuta.

demo

Ukoliko imate potrebu za izradom elektro instalacija, bilo da je to novi ili postojeći objekat, naš stručni kadar će Vam obezbediti kompletnu uslugu, od projektovanja do svih potrebnih radova