Usluge

  • Home
  • Usluge
  • Projektovanje

Projektovanje

Naši inženjeri su licencirani od strane Inženjerske komore Srbije za izradu tehničke dokumentacije, odnosno izradu projekata niskog i srednjeg napona.
U okviru naših usluga, našim klijentima nudimo i izradu projektno – tehničke dokumentacije za elektroinstalacije, koja obuhvata:

  • Izrada projekta elektro instalacija (PZI, PGD, PIO);
  • Tehničku kontrolu i reviziju projektne dokumentacije;
  • Projektantski nadzor nad izvođenjem objekata;
  • Izrada projekta izvedenog stanja;
  • Kompletna usluga zastupanja kroz CEOP (E-Dozvole);
demo

Ukoliko imate potrebu za izradom elektro instalacija, bilo da je to novi ili postojeći objekat, naš stručni kadar će Vam obezbediti kompletnu uslugu, od projektovanja do svih potrebnih radova